(Last Updated On: 5. maj 2020)

Hej Irene

Tak for dit indlæg, selv om jeg har svært ved at genkende det billede, du tegner.

Vi har haft en lang og positiv dialog med lodsejerne og med andre interessenter i området. Du har selv deltaget aktivt i denne dialog om udviklingen af området i ådalen, og den deltagelse sætter vi pris på.

Dialogen har betydet, at vi har udviklet området på en måde, så ønsker fra lodsejere, interessenter og fagkundskaben har gået hånd i hånd. Vi forsøger på den måde at tilrettelægge en fleksibel drift, vi løbende kan ændre og supplere efter behov. Vi har f.eks. stynet pil og popler, vi har ændret græsslåningen, så vi tager hensyn til blomster, ådalen bliver delvis afgræsset til gavn for naturen og vi har forbedret formidlingen i området.

Jeg siger hermed ikke, at alt er perfekt, og vi lytter meget gerne til ønsker og behov, men at Stevns Kommune ’gang på gang løber fra deres aftaler’ er hverken rigtigt eller en fair udlægning af det, som rent faktisk sker.

Venlig hilsen
Centerchef for Teknik & Miljø
Birgitte J.T.K. Nielsen

Skriv en kommentar