(Last Updated On: 28. september 2021)

Kære Jan, du har, som du selv har udtalt, dit DNA i Enhedslisten og nu er du så i SF.

Jeg har en helt anden liberal politisk og økonomisk tilgang til tingene, og derfor er vi naturligvis uenige om den økonomiske politik.

Det betyder sandelig ikke, at jeg er skuffet over dig, jeg respekterer at du har en anden politisk overbevisning og økonomisk tilgang til politikken.

Så jeg synes, at vi skal respektere hinandens politiske holdninger; alligevel kan vi jo fint omgås hinanden med respekt, skuffet er ikke et ord, der passer ind her.

Jørgen Larsen og jeg har et stort politisk bagland i Nyt Stevns bag os, når vi fremlægger vores udspil til budget 2022.

Vi finder ikke balancekataloget tilstrækkeligt til at bringe Stevns kommunes økonomi i balance igen, det vil forringe vores kernevelfærd og det ønsker vi ikke.

Vi har en virksomhedsrettet tilgang til økonomien, og derfor skal der tages andre greb ind for at rette op på den skrantende økonomi.

Når vi lægger flertallets bundlinje sammen over de næste 4 år, summer det op til kassetræk på 105 mio. kr. Det er stærkt uholdbart, og derfor bliver vi nødt til over de næste 2 år at gå alle konti og strukturer igennem og stramme op på økonomien.

Det kan vi ikke uden et tæt samarbejde med direktion og centerchefer, og den mulighed har vi ikke som opposition.

Vi havde ønsket mere dybdegående politiske drøftelser hen over 2021, og især på budgetseminaret i august havde vi da forventet nogle politiske tilkendegivelser. Du ved lige så godt som jeg, at vi gik hjem 2 timer før forventet, idet der ikke var noget oplæg til drøftelse.

Nu har I kørt Stevns kommune i 4 år, hvor driften er bragt i balance med træk på likviditeten, og det ser ud til at fortsætte. Hvordan I har kunne få Venstre og Konservative med på det, er vi selvfølgelig noget forundret over.

Vi kan se, at selv med landets højeste skattestigning holder det ikke og situationen er derfor alvorlig.

Den fejlslagne økonomiske politik bunder i en voldsom fejlvurdering af udligningsreformen, hvor I budgetterede i 2 år med penge I troede vi fik, men som aldrig kom.

Nyt Stevns fremlagde budgetter i 3 år med økonomien i balance.

Havde I fulgt os, havde situationen set noget anderledes ud i dag.

Godt valg til dig, Jan.

Mogens Haugaard
Nyt Stevns

Skriv en kommentar