(Last Updated On: 11. august 2020)

Kære Jan

Ligesom du, er jeg optaget af borgernes ve og vel i kommunen, det er vores fornemste opgave som folkevalgte politikere. Jeg bekymrer mig ligesom dig, om nedlæggelse af den lille sti mellem Brinkholmvej og Nimgårdsvej, fordi den udgør et bindeled for stierne i området for de gående, cyklisterne og motionisterne.

Ud fra dit indlæg må jeg dog konkludere, at jeg har lidt mere indsigt i sagen, end du giver udtryk for have. Før sommerferien har jeg således holdt et møde i Strøby Egede med de nærmeste grundejerforeninger, for sammen med dem at gennemgå sagen. Herefter vil sagen blive drøftet på det kommende møde i Plan, Miljø & Teknik. Det er alt sammen udtryk for, at vi lytter, at vi bekymrer os og at vi ønsker at finde løsninger, som alle kan leve med.

Det er ikke kommunen, der har igangsat sagen og det er ikke kommunen, der forsøger at indlemme stien i grunden.

Flemming Petersen
Formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget

Skriv en kommentar