(Last Updated On: 14. september 2021)

Det er korrekt, at Stevns Kommune stadig arbejder for en fremtidig løsning for skytteforeningerne. At postulere, at vi bringer urigtige oplysninger er en alvorlig anklage. Ærgerligt at det ikke underbygges med hvad, der refereres til.

Vi forholder os præcis til det, foreningerne har sendt kommunen. Her er der bl.a. placeret en våbenboks foran døren til resten af hallens fælleskab. Den løsning har udvalget ikke kunne godkende i henhold til, at hallens faciliteter er for alle.

Dermed ikke sagt, at vi ikke arbejder videre på en anden løsning – for det gør vi. Stevns Kommune er undervejs med at opføre et rum til skytterne og i dialog med skytteforeningerne og Dansk Skydebaneforening. Vi er ikke i mål og der er stadig en del arbejde og dialog foran os.

Vi er igang med at ændre hele området ved Stevnshallen og skabe gode rammer for at foreningslivet kan udvikle sig. Rent faktisk er det den største udvikling af området i 50 år. Det kommer ikke uden bump på vejen – og dem må vi løse i fælleskab og i konstruktiv dialog.

Mikkel Lundemann Rasmussen
Udvalgsformand Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Skriv en kommentar