(Last Updated On: 8. marts 2022)

I Lokaltog kan vi godt forstå, at Jette og Søren Jacobsen undrer sig over, at toget på Rødvig Station fra tid til anden holder stille i tomgang i over en halv time. Lokaltog har fået flere henvendelser om emnet og har derfor bedt lokomotivførerne om at begrænse tiden, hvor toget står i tomgang på stationen.

Som hovedregel standser vores lokomotivførere togets motorer på Rødvig station. I hverdagene er togets vendetid kun fire minutter, og i de tilfælde stoppes motoren ikke, fordi det simpelthen er for kort til at lukke og starte en stor togmotor med de procedurer, som det indebærer.

Om aftenen og i weekenden, hvor vendetiden er længere, skal motoren på toget som udgangspunkt slukkes på Rødvig station. Eneste udfordring er, at hvis temperaturen kommer under fem grader, kan elforbruget til togets oliefyr og radiatorer aflade batteriet. Så i koldt vejr er lokomotivførerne desværre nødt til at lade en af togets motorer køre i tomgang for at sikre, at toget rent faktisk kan starte og køre fra stationen igen.

Imidlertid er vi også i Lokaltog enige med Jette og Søren Jacobsen i, at det hverken er en holdbar løsning for miljøet eller de naboer, der skal leve med den unødvendige støj fra et tog i tomgang. Derfor undersøger vi nu i Lokaltog muligheden for en teknisk løsning på stationen, så togets batterier ikke aflades, selvom motoren er slukket i op til 30 minutter i koldt vejr.

Hvornår sådan en løsning kan være klar, kan vi ikke love på nuværende tidspunkt, men foråret er heldigvis på vej, og vi går mod højere temperaturer. Så inden længe behøver togene ikke holde i tomgang på Rødvig Station. Og så skulle vi meget gerne have en ny teknisk løsning klar til senere på året, når temperaturerne igen falder, så naboer og miljø ikke udsættes for unødig støj eller forurening.

Med venlig hilsen

Mie Rajcic
Driftsdirektør i Lokaltog

Skriv en kommentar