(Last Updated On: 9. november 2021)

Socialdemokratiet Stevns har i sit valgprogram ”12 Stevnsmål” alle borgerne i kommunen for øje. Der står intet om et Nord- eller Sydstevns, kun Stevns.

I programmet, som alle kandidater naturligvis står inde for, ses ikke på behandlingen af særskilte områder, men hvad der som helhed skal gavne os alle mest muligt. Intet taler for at ældre mennesker skal trave nogen steder hen, eller at børnene skal køres ned på vore veje. Intet taler for at forværre forholdene nogetsteds. Alt taler for, at vi sammen skal gøre hele Stevns til et endnu bedre sted at bo.

Lokalplanen for området Kystvejen 270 er endnu ikke udarbejdet. Alt kan ske, hvorfor det er glædeligt, at du orienterer om muligheder, som ellers ikke ville være kommet frem. Tidlig borgerinddragelse i beslutninger er socialdemokratisk politik.

Venlig hilsen
Henning Urban Dam, borgmesterkandidat
Socialdemokratiet Stevns

 

Skriv en kommentar