(Last Updated On: 17. november 2020)

Hej Karen-Margrethe

Du rejser en stribe spørgsmål, som jeg vil forsøge at svare kort på. Vil du have et mere uddybende svar, er du meget velkommen til at kontakte mig direkte.

1) Nej, der er ikke lavet en ny lokalplan endnu. Den, eller et tillæg til den eksisterende lokalplan, kommer senere i processen.
2) 1.370 m2.
3) Ja, formentlig lidt flere end nu.
4) Vi har ikke planer om at etablere et nyt vaskeri lige som, at der heller ikke er vaskeri ved resten af kommunens ældreboliger.
5) Lige nu er det planen, at de skal ligge ved de øvrige opbevaringsrum ved glasgangen.
6) Vi har planlagt et aktivitetshus i Acaciebo i Strøby Egede i sammenhæng med Solstrålen, som er vores skoletilbud til børn med autisme. Vi har ikke generelt fælleshuse ved ældreboligerne.
7) Vi målte oliestanden i tankene inden tanken blev fjernet, og samlede olien i den tank, som stadig er der. Den tank leverer nu olie til både fyret inde i Strøbyhjemmet og til det mindre fyr i det lille hvide hus. Til sammen leverer de to fyr varme og varmt vand til Strøbyhjemmet, boligerne i hesteskoen og boligerne i glasgangen. Lejerbo har oplyst, at varmeforbruget aflæses i lejlighederne som kalorieforbrug og regnskabet fordeles ud fra dette. Derfor er det ikke afgørende, hvilken tank olien ligger i.

Venlig hilsen
Birgitte JTK Nielsen
Centerchef Teknik & Miljø

Skriv en kommentar