(Last Updated On: 19. juli 2019)

Det er sommerferietid. Mange præster herunder provst Erhard Westenberg er bortrejst, men Stevnsbladet har givet Folkekirken mulighed for at kommentere Keld Heins forslag til indsamling.

Man må forstå, at undertegnede vikarprovst ikke er velorienteret om lokale politiske forhold på Stevns. Jeg kender således heller ikke kommunalbestyrelsens sikkert rimelige bevæggrunde til at afvise tilbuddet om mod betaling at sikre gangbesværede transport fra eget hjem til nærmeste kollektive trafiklinje.

Til gengæld kender jeg kirkegængeres normale beredvillighed til at støtte gode formål. Jeg er derfor overbevist om, at ved flere af kommunens kirker vil en indsamlingskomité ikke henvende sig forgæves. Og da man blandt andet kan være med til at muliggøre gangbesværedes transport til kirkens aktiviteter, vil indsamlingen også være lovlig. Det ville undre mig, om ikke netop personer med eget transportbehov selv ville give et pænt beløb til indsamlingen.

Folkekirken kan kun hilse det velkommen, at Keld Hein ser kirken som en aktiv medspiller, når det gælder samfundets omsorg for den gruppe, som han selv kalder svagelige.

Med venlige hilsner på
Folkekirkens vegne
Lars Poulsen, vikarprovst

Skriv en kommentar