(Last Updated On: 5. oktober 2021)
I udtrykker i jeres indlæg bekymring om udlejning af de 9 sommerhusgrunde, som et enigt Økonomiudvalg og et enigt Plan-, Miljø og Teknikudvalg har besluttet at sælge.
Der skal laves en ny lokalplan for området, for ifølge den gældende relaterer den sig til havneområde for den lystbådehavn, der ifølge de gamle planer skulle anlægges her.
Denne nye lokalplanproces kommer til at foregå som alle andre. Vi har afholdt et velbesøgt nabomøde, hvor kommunens ønske for området blev fremlagt og naboernes meninger blev skrevet ned til det videre arbejde og beslutninger.
Derfor er der ikke planlagt og truffet beslutning om grundstørrelse, antal grunde og mulig placering og alle de forhold som adgangsveje, stier og grønne kiler, der i planlægningen muliggør, at de nye grunde og sommerhuse kan indarbejdes i samspil med det eksisterende område.
Med hensyn til udlejning af sommerhusene er det ikke noget, der vil blive planlagt for, det ligger i lovgivning og bestemmelser, der ikke hører til dette lokalplansarbejde. Så de nye sommerhuse vil have de samme udlejningsmuligheder, der gælder for de øvrige sommerhuse i området.
Flemming Petersen
Formand Plan-, Miljø og Teknikudvalget

Skriv en kommentar