(Last Updated On: 28. september 2021)

Jeg gentager gerne, at jeg bestemt mener, at vi lytter til borgerne. Men som kommune må vi også lytte til andre myndigheder og lovgivningen.

Det er Socialtilsyn Øst, der er den myndighed, som godkender opholdssteder for børn, unge og familier i området, hvor Holmegaardshuset ligger.

Socialtilsynet har nu konkluderet – på baggrund af den tilsynsrapport, som blev færdig i starten af denne måned – at Holmegårdshuset samlet set opfylder betingelserne for godkendelse som opholdssted. Hvis du ikke er enig i den konklusion, må du rette henvendelse til Socialtilsyn Øst.

Jeg hæfter mig dog ved, at Holmegaardshuset ikke er underlagt skærpet tilsyn fra socialtilsynet, som ville være tilfældet, hvis der herskede tvivl om kvaliteten af tilbuddet. Jeg hæfter mig også ved, at man kan læse i tilsynsrapporten, at socialtilsynet vurderer, at Holmegaardshusets indsats i høj grad resulterer i udvikling og trivsel i alle målgrupperne.

At en tilsynsrapport også peger på forhold, som kan forbedres, er ikke overraskende. Det er jo en stor del af selve formålet med et tilsyn at kyndige øjne udefra kan se ting, som kan gøres bedre. Det har vi selv stor glæde af på kommunens egne institutioner, når der føres tilsyn med disse.

Jeg er vidende om, at Børn, Unge og Læring politisk behandlede sagen om resultatet af tilsynsrapporten for Holmegaardshuset på sit møde tirsdag den 21. september og her tog til efterretning, uden bemærkninger, at der på baggrund af tilsynsrapporten forelå en godkendelse fra socialtilsynet. Jeg betragter på den baggrund sagen for afsluttet.

Anette Mortensen
Borgmester

Skriv en kommentar