(Last Updated On: 22. marts 2022)

Kære Marianne og Henning Nielsen. Hermed mit svar på jeres åbne brev til Stevns kommune. I lister en række forhold op, der kan tale imod det foreslåede nye boligområde i Valløby. Blandt andet, at det er i modstrid med kommuneplanen og regional planlægning. Og at vi på forhånd ikke har indtænkt løsninger for øget trafik og håndtering af overfladevand.

Der er som sådan ikke noget på jeres liste, der er forkert. Derfor bliver disse forhold også overvejet og undersøgt i den høringsproces, der foregår lige nu. Om Kommuneplanen kan siges, at den er bindende for Kommunalbestyrelsen, men der er også mulighed for i planperioden at ændre specifikke forhold med et kommuneplantillæg. På denne måde har vi politikere råderum til at udvikle og ændre planforhold, når nye idéer og muligheder opstår. Dette vil altid ske med samme grundighed, som ved vedtagelsen af selve kommuneplanen.

Da der i 2016/17 blev fattet politisk interesse for projektet i Valløby, var det med syn på de kvaliteter projektet havde, som tankerne om fællesskab og bæredygtighed. Efter protester fra borgerne i Valløby blev projektet politisk stoppet med en anmodning om, at den nyvalgte Kommunalbestyrelse i 2018 igangsatte en borgerproces om byens fremtidige udvikling. Dette skete med ”Udviklingsskitsen for Valløby” som resultat. En udviklingsskitse der beskriver byen, indeholder borgernes syn på og ønsker for fremtiden, og sidst i skitsen de samlede anbefalinger for fremtiden.

Blandt andet på baggrund af skitsen og et forborgermøde holdt på stedet i Valløby, besluttede først Plan, Miljø og Teknikudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen at sende en revideret lokalplan for området i høring.

Med hensyn til jeres synspunkt at de mangler en voksen i Kommunalbestyrelsen, er min oplevelse en anden. Jeg ser oprigtigt engagerede folkevalgte, der uagtet vores forskelligheder hver dag arbejder for at skabe den bedste kommune muligt, med de rammer vi har til rådighed. Folkevalgte der netop løfter blikket og træffer beslutninger til fælles bedste.

Flemming Petersen
Formand for Plan Miljø og Teknikudvalget

Skriv en kommentar