(Last Updated On: 7. oktober 2019)

Først og fremmest vil jeg gerne kvittere Klima- og Energigruppen Stevns for nogle gode saglige input i drøftelserne af varmekilde i den nye Stevnshal.

Udvalget har valgt at investere i et jordvarmeanlæg, hvor der gøres klar til at installere solceller. Årsagen til, at vi venter med sidstnævnte, skyldes, at vi også ønsker en bedre opvarmningsløsning for Stevnsbadet.

Stevnsbadet udgør i dag en stor synder både hvad angår driftsøkonomi og CO2, hvorfor det er relevant at udskifte varmekilden også. Og her bliver det et spørgsmål om økonomi. Først og fremmest vil det være billigere kun at skulle anlægge solceller ad én omgang – til brug for begge bygninger. Derudover er det kun muligt at få hjælp til finansiering, hvis man energioptimerer på eksisterende bygninger. Derfor er det heller ikke muligt at låne pengene til opvarmning af den nye Stevnshal fra Kommune Kredit.

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med Klima- og Energigruppen, hvor vi sammen kan skubbe Stevns i en grønnere retning.

Venlig hilsen
Mikkel L. Rasmussen
Formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Skriv en kommentar