(Last Updated On: 7. december 2018)

12 gange var Østsjællands Beredskab på dagsordenen, skriver du. 12 gange undlod du så at informere henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om de betydelige ændringer i den kommende RBD (risikobaseret dimensionering), som du godkendte i Østsjællands Beredskab den 14. december 2017.

En RBD, som ville have medført et væsentligt forringet serviceniveau for Stevns Kommune og i særdeleshed Hårlev. Dette til trods for, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen gentagende gange havde givet dig det mandat, at ændringer i Østsjællands Beredskab ikke måtte medføre forringet serviceniveau og dårligere responstider.

Ansvaret for at holde Kommunalbestyrelsen orienteret om det arbejde, der pågår i de enkelte bestyrelser, man som kommunalbestyrelsesmedlem er udpeget til, ligger alene på den person, der er udpeget. I dette tilfælde lå ansvaret hos dig.

Dette vil være min afsluttende kommentar til dig via pressen, da situationen i Østsjællands Beredskab er for alvorlig til at fortsætte denne ordveksling.

Anette Mortensen
Borgmester

Skriv en kommentar