(Last Updated On: 23. august 2019)

Først og fremmest vil jeg understrege, at vi ikke har afskrevet et motionscenter. Det er fortsat et ønske, som eksisterer i udbudsmaterialet.

Men det er helt rigtigt, at det kommer som et af de sidste på listen. Ganske enkelt fordi vi prioriterer at få bygget en hal, som kan dække de behov, der er størst efterspørgsel på og hvor tilbuddet ikke allerede eksisterer i nærområdet.

Det bliver meget hurtigt en debat, hvor påstand møder påstand. Du postulerer, at det vil betyde en øget stigning i vores sundhedsudgifter, og jeg mener, at brugerne af det kommunale tilbud hurtigt vil kunne finde sig til rette i ét af de to eksisterende tilbud.

Det er min opgave at forvalte skatteborgernes penge bedst muligt, og her mener jeg, at det må være sidsteprioritet at bygge et nyt motionscenter, når der allerede eksisterer to gode og forskellige private tilbud i Store Heddinge – det kommunikerer jeg i øvrigt ganske ærligt omkring, apropos din anklage om politikerlede.

Hvad angår prisen må og skal kommunen ikke konkurrere med det private. Dog vil jeg til din orientering oplyse om, at Multi Fitness er 100 kr. billigere om måneden end Fit & Sund som du nævner – og formentligt også mere retvisende at sammenligne Stevns Motionscenter med.

Med venlig hilsen

Mikkel Lundemann Rasmussen
Formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget
Stevns Kommune

Skriv en kommentar