(Last Updated On: 31. marts 2020)

Kære Peder

Du giver endnu engang din holdning om Strøbyhjemmet til kende. Vi er bevidste om, at du ikke er enig i den beslutning, som et flertal i kommunalbestyrelsen har truffet.

Det ændrer dog ikke ved, at der hen over det næste halve år vil ske en rokade og derefter et salg af Strøbyhjemmet.

Vi deler langt fra din opfattelse af, at vi i Stevns kommune er ved at lave ghettoer – et udtryk der i øvrigt er helt malplaceret i denne sammenhæng.

Vi kan heller ikke genkende det økonomiske billede, du tegner.

Der er få anlægsudgifter forbundet med rokaden, men de er mindre end de udgifter, der ville være til at renovere Strøbyhjemmet. Endvidere betaler Stevns kommune tomgangslejen for ikke udlejede ældreboliger på Strøbyhjemmet i dag, en udgift, der ikke længere findes, når Strøbyhjemmet er solgt. Alt i alt hænger økonomien fint sammen og på sigt vil rokaden betyde færre driftsudgifter for Stevns kommune.

Vi står helt inde for den forestående løsning og ser frem til, at det hele falder på plads.

Nyt medborgerhus i Strøby Egede, nyistandsat hus til specialskoletilbuddet Solstrålen og salg af Strøbyhjemmet.

Med venlig hilsen

Anette Mortensen (V), Borgmester
Henning Urban Dam (S), Gruppeformand Socialdemokratiet

Skriv en kommentar