(Last Updated On: 19. september 2019)

Indledningsvis vil jeg sige, at jeg slet ikke kan genkende det billede som du tegner, og vil derfor ikke kommentere på dine udsagn.

Salg af Strøbyhjemmet indgår nu i en større politisk sag, som de enkelte fagudvalg først vil tage stilling til og derefter vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Undervejs bliver både Handicaprådet, Ældrerådet og Skolebestyrelsen på Strøbyskolen hørt. Den økonomiske del vil også indgå i sagsbehandlingen.

Jeg har ikke yderligere kommentar til sagen førend den har været politisk behandlet.

Med venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester

Skriv en kommentar