(Last Updated On: 29. oktober 2019)

Peder Olsen påstår i sit læserbrev bragt i Stevnsbladet den 22. oktober:

At TUBA på Stevns lukkes. – Det er ikke sandt. Samarbejdet fortsættes i 2020.

At Steen S. Hansen vil spare på budgettet til børneområdet – Det er ikke sandt. I budget 2020 tilføres der samlet set over 4 millioner nye kroner til børneområdet.

At ’SV regeringen’ (Peder Olsens ordvalg) ikke ved, hvad de frivillige betyder – Dette er en påstand. Jeg mener, at Socialdemokratiet har stor forståelse for de frivilliges betydning og anerkender ofte og gerne deres indsatser. Økonomisk bidrager Stevns kommune med betydelige midler til § 18 og § 79 (frivilligt socialt arbejde). Uden de frivilliges indsats, så fungerer Stevns og for den sag Danmark ikke. Det ved vi, og derfor har vi altid haft stor respekt for frivilligt arbejde.

Nedlæggelse af ældre/handicapboliger, der ikke ligger i tilknytning til ældrecentre – Dette er ikke sandt. Det er ikke besluttet at nedlægge ældre/handicapboliger udover dem, der er på Strøbyhjemmet. Der vil også i fremtiden være ældre/handicapboliger flere steder i Stevns kommune og ikke kun i forbindelse med plejecentrene.

Henning Urban Dam Nielsen, Socialdemokratiet
Formand for Social og Sundhedsudvalget

Skriv en kommentar