(Last Updated On: 11. november 2019)

Ja, jeg jubler – jeg skrev nu selv glædes.

Tænk engang, at der er plads til at glædes i politiske sammenhænge på Stevns – det er da dejligt.

Jeg glædes personligt over det budget, der netop er vedtaget for 2020 – i øvrigt sammen med mange andre politikere, ansatte og ikke mindst borgere på Stevns.
Grunden til min glæde er en budgetvedtagelse, der rummer væsentlige forbedringer på Stevns.

Jeg vil blot nævne nogle få, der ligger i tråd med Peder Olsens læserbrev.

Renovering af Rådhuspladsen i Store Heddinge. Et meget gammelt ønske fra bl.a. Ældresagen og Ældrerådet, hvor hr. Peder Olsen selv er valgt ind. Min glæde i den sammenhæng går på, at det bliver lettere og mere sikkert for alle at komme rundt på arealet ved Rådhuspladsen og dermed også til lægehuset.

På Børneområdet tilføres der ”nye penge” til daginstitutioner og folkeskoler, i alt godt 6 mio.

På Social og Sundhedsområdet fastholder vi alle godt 5 mio. kroner fra Værdighedsmidlerne og tilfører derudover knap 5 mio. ”nye kroner”.

I alt tilføres Børneområdet og Social- og Sundhedsområdet altså godt 10 mio. kroner til nye tiltag i 2020.

Jeg håber, at Peder Olsen med flere vil give sig tid til at læse budgettet for 2020. Det kan gøres ved at gå ind på www.stevns.dk og skrive budget 2020 i søgefeltet. ”Øvrige politiske forslag” er alle nye initiativer i 2020.

Det er i øvrigt usandt, at jeg ikke deltog i de møder, hvor vi har behandlet budgettet. Det har vi gjort i maj, juni, august og september, og jeg har deltaget i alle møderne, jævnfør referater på Stevns kommunes hjemmeside. Til april-mødet var jeg fraværende, men der behandlede vi ikke budgettet.

Mht. til TUBA og andre forslag i budgetmaterialet vil det være fordrende for arbejdet, hvis man ikke foregriber beslutningerne i et læserbrev. I øvrigt fastholder jeg mine synspunkter fra det læserbrev Peder Olsen kommenterer på. Mht. at mødes, er du velkommen til at skrive mig en mail, der mere konkret beskriver, hvad du gerne vil drøfte.

Herfra er der ikke mere fra min side i denne læserbrevssammenhæng.

Jeg vil nu arbejde videre med at udmønte budget 2020 til glæde for alle på Stevns.

Med venlig hilsen

Henning Urban Dam Nielsen, Socialdemokratiet
Formand for Social og Sundhedsudvalget

Skriv en kommentar