(Last Updated On: 26. juli 2019)

Kære Peder Olsen

I processen med at finde ud af den fremtidige anvendelse af Strøbyhjemmet, er det naturligt, at boligforeningen SKÆP også inddrages.

Henover efteråret vil Kommunalbestyrelsen få forelagt et beslutningsgrundlag, hvor alle relevante forhold vil indgå, herunder også boligforeningen SKÆP’s input.

Med venlig hilsen
Anette Mortensen (V)
Borgmester

Skriv en kommentar