(Last Updated On: 16. juli 2019)

Det er ikke lovligt for Stevns Kommune at kommentere på en verserende personsag.

Helt generelt kan dog oplyses, at kommunens sagsbehandlere naturligvis arbejder efter lovens rammer, som også indbefatter en mulighed for at afprøve en kommunal myndighedsafgørelse hos en uvildig klageinstans.

Dorthe Holmboe
Centerchef for Sundhed og Omsorg
Stevns Kommune

Skriv en kommentar