(Last Updated On: 4. november 2019)

Skolerne får et økonomisk løft på minimum 1.250.000 kroner i 2020 budgettet.

I det budgetforlig, som flertalsgruppen fremlægger til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 5. November 2019, er der et økonomisk løft af hele børneområdet med 6.184.000 kroner.

Heraf er der alene til skolerne afsat midler til en inklusions- og en læsekonsulent, der fysisk er tænkt placeret under PPR, men er tænkt anvendt i folkeskolen.

Herudover tildeledes/fastholdes der inden for Lov og Cirkulære ca. 1.250.000 kroner, der isoleret set betyder, at skolerne tilføres 1.250.000 kroner. Midlerne skal blandt andet anvendes til en øget indsats for de børn, som har et særligt behov.

Skoleledelsen kan i samarbejde med skolebestyrelsen beslutte, hvordan man ønsker at anvende de midler, der tildeles skolerne.

Med venlig hilsen
Steen S. Hansen
Formand for Børn, Unge og Læring

Skriv en kommentar