(Last Updated On: 26. marts 2021)

Jeg er selvfølgelig ærgerlig over at høre, at I mener, processen er gået i stå.

Tilbage i december måned mødtes Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget med jeres repræsentanter fra skytteforeningerne og drøftede, hvordan vi sammen kunne komme videre med etablering af skydefaciliteter i den nye hal. På samme møde deltog også DGI Storstrøm og Dansk Skydebaneforening, hvor sidstnævnte var meget åben for at hjælpe jer med fondsstøtte til banerne samt yde et favorabelt lån. Aftalen på mødet var, at skytteforeningerne skulle udarbejde et mere detaljeret projekt, som alle aktører kunne tage udgangspunkt i og hjælpe ud fra. Derudover ville vi holde hinanden orienteret og informeret samt række ud, hvis der kom “bump på vejen”. Jeg agter at drøfte det videre arbejde med de udvalgte repræsentanter, fremfor i avisen.

I Stevns Kommune har vi forsøgt at strække os så meget vi kan – og netop derfor blev der sat flere midler af til byggeriet, end først besluttet. Vi deler samme mål om; at der fortsat skal være mulighed for at dyrke skydesport og det arbejder alle i udvalget for. Vi kommer længst med et konstruktivt samarbejde.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at vi også stiller forventninger til samarbejdet med de andre foreninger, som er en del af Stevnshallen og området omkring. Flere foreninger har allerede henvendt sig og ytret ønske om, at de gerne vil bidrage, både med finansiering og søgning af fondsmidler til deres egne sportsgrene – og her står vi som kommune altid klar med sparring og dialog.

Med venlig hilsen
Mikkel Lundemann Rasmussen (K)
Udvalgsformand Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Skriv en kommentar