(Last Updated On: 10. september 2020)

Send gerne de budgetter, du selv lavede i de år, du sad i opposition. Vi mindes ikke et eneste. Det var der heller ikke krav om, for i forhold til udarbejdelse af budgetter, ligger bolden klokkeklart hos det siddende flertal.

Det er velkendt, at kommunale budgetter skruer sig selv stille og roligt op over tid, hvis man ingenting gør. Det er ligesom hækken derhjemme. Skæres den ikke til en gang om året, bliver den større og større, helt af sig selv.

Det er et godt billede på, hvad der er sket for Stevns Kommunes økonomi i de sidste 3 år. Flertallet har overhørt den ene budgetoverskridelse efter den anden. Og det var nemt – man kunne jo bare tage af kassen, hvad der manglede – fordi der var en kasse. Nu har flertallet så brugt omkring 100 millioner kr. af kassebeholdningen på 3 år.

Hele økonomistyringen har været sat på, at Stevns ville få en masse millioner fra udligningen og fra Puljen til vanskeligt stillede kommuner. Men det var fugle på taget – som nu alle er fløjet.

Det skal stevnsboerne nu betale for med en historisk høj skattestigning på 1 procent, hvoraf 80 millioner kr. skal betales tilbage til Staten i straf. Det svarer til 3.500 kr. pr. stevnsbo fra 0 til 100 år – eller 14.000 kr. for en familie på fire. Sidste år kunne flertallet have hævet skatten gratis med 0,25 procent – så var der sparet 20 millioner kr. Men det benyttede man sig ikke af.

Alle tal i forhold til budgettet er til stede, skriver du, Steen.

Men det er ikke sandt:

Den 25. august aflyste borgmesteren gruppeformandsmøde på grund af manglende balanceforslag fra administrationen. De er fortsat ikke kommet her den 7. september (bekræftet af økonomichefen pr. mail). Tirsdag den 1. september stemmer et enigt økonomiudvalg for uændret skat i 2021 (inkl. V, C, A). To dage efter foretager I en kovending og sætter skatten op med 1 procent. Det underrettede I pressen om, før vi som opposition fik besked. Hvordan skal man kunne arbejde seriøst under disse forudsætninger?

Tre dage før 1. behandling af budgettet havde vi endnu ikke et balancekatalog, som er forudsætningen for at lægge et budget. Hvordan kan I som flertal, arbejde med kommunens økonomi på den måde?

NYT Stevns arbejder for bedst mulig velfærd for alle stevnsboere. Det får vi kun gennem en kommune med en stærk økonomi. Det får man ikke ved at tømme alle reserver, bruge mere end vi tjener og så lige oveni sende 80 millioner kr. til Staten.

NYT Stevns
Jørgen Larsen
Mogens Haugaard

Skriv en kommentar