(Last Updated On: 4. februar 2020)

Det er og skal fortsat være vores opfordring, at debatten om Østbanen og ny vejføring fra Køge til Stevns holdes adskilt.

Vedrørende Østbanen, så handler det om eksisterende offentlig transport og ikke mindst en vigtig livsnerve for Stevns, som desværre ikke løbende er blevet vedligeholdt, blandt andet på grund af manglende finansiering. Det viser sig tydeligt nu og derfor er det afgørende, at regeringen, i tæt samarbejde med regionen, sørger for finansiering af nye skinner.

Når det kommer til en ny vejføring fra Køge til Stevns, så har politikerne på Stevns gennem flere årtier arbejdet målrettet på dette projekt. Vi er endelig nået dertil, hvor en VVM-undersøgelse er iværksat, blandt andet takket være et samarbejde mellem Køge og Stevns Kommune samt den tidligere regerings forståelse for vores trafikale udfordringer.

Det har været tydeligt for os, at der er behov for at aflaste trafikken i den nordlige del af Stevns og Køge samt tilføre nye muligheder til Stevns. Alt dette vil politikerne gerne sikre med en ny vejføring fra Køge til Stevns, men det kræver, at der er politisk enighed om linjeføringen mellem Stevns og Køge Kommune. I dag er der desværre kun politisk enighed om en sydlig linjeføring, selv om vi gerne så en løsning så langt mod nord som muligt.

Der ligger flere undersøgelser og rapporter, som beskriver den samfundsøkonomiske nytteværdi, væksten i erhverv og bosætning med en ny vejføring – dette står ikke til diskussion. Det ligger også helt fast, at Stevns Kommune ikke selv kan løfte økonomien til en ny vejføring. Derfor har det indtil nu været Vejdirektoratet, der har finansieret såvel foranalyse som VVM-undersøgelse, og derfor afsatte den tidligere regering penge til selve vejen i deres trafik forlig. Desværre har den ny regering valgt at starte processen om, og dermed ved vi i skrivende stund ikke, om en statsvej fra Køge til Stevns bliver en del af det nye trafikforlig.

Det er og vil fortsat være vores opgave som politikere på Stevns at fokusere på den bedst opnåelige infrastruktur for hele kommunen og at arbejde på langsigtede løsninger. Dette, mener vi, er tilfældet både med nye skinner til Østbanen og med en ny vejføring til Stevns – det er to løsninger, der tilsammen vil betyde markante forbedringer for borgerne på Stevns.

Bjarne Nielsen, medlem af Kommunalbestyrelsen
Anette Mortensen, Borgmester
Stevns Kommune

Skriv en kommentar