(Last Updated On: 26. oktober 2021)

Alle partier i kommunalbestyrelse har været med til at beslutte, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for dit beskrevne område, som kommunen ejer.

Den er taget ud fra en fælles holdning til, hvad der menes at gavne vort lokale samfund bedst, ikke for at genere nogen.

Hverken forvaltning eller kommunalbestyrelsen har skjult noget undervejs i processen. Sådan arbejdes der ikke i Stevns Kommune. Ingen af mine politiske kolleger handler ulovligt, når sager skal behandles, ligesom forvaltningen har min fulde tillid.

Jeg går til valg sammen med mit parti for at gavne alle borgere i Stevns Kommune. Ikke alle er enige i, hvordan det skal gøres, og i denne sag er I altså uenige med samtlige politikere i Stevns Kommune.

I beskrivelsen af sagen står: ”Forvaltningen igangsætter aflysning af servitutterne. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, bør flere ikke relevante servitutter ligeledes aflyses.” Der står den nu, og et videre politisk forløb må afventes.

I vanlig respekt for demokratiet indkaldes forslag og ideer fra borgere. Gældende lovgivning er overholdt, og Plan, Miljø og Teknikudvalget og forvaltningen arbejder videre i forlængelse af de beslutninger, der er truffet i fuld enighed blandt partierne i kommunalbestyrelsen.

Venlig hilsen
Henning Urban Dam
Socialdemokratiet Stevns

Skriv en kommentar