(Last Updated On: 21. maj 2019)

Borgermøder med et formål.

Vi har politisk stor fokus på borgerinddragelse – særligt i dette tilfælde, hvor vi skal overføre et område fra sommerhusområde til byzone.

Derfor har vi, i forbindelse med afstemningen, afholdt borgermøder og udsendt informationsmateriale til de berørte husstande. Forud for høringsperioden holdt vi et formøde samt møder med grundejerforeningerne, og i forbindelse med høringsperioden inviterede vi til borgermøde den 9. maj, hvor ca. 100 deltog og gav deres besyv med. Ved alle møder har planen været drøftet, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Som politikere er vi glade for borgermøder, som har til formål at give os en direkte indsigt i, hvad borgerne mener om de emner, vi arbejder med. Vores interesse er at lytte til borgerne – ikke at legitimere processer. Men alle kan ikke få deres synspunkter igennem, og en endelig plan vil altid bygge på mange kompromiser.

Jeg kan kun opfordre til, at du benytter muligheden for at afgive et høringssvar til planen, hvilket du har mulighed for via stevns.dk frem til den 27. maj 2019.

Flemming Petersen
Formand Plan, Miljø og Teknik

Skriv en kommentar