(Last Updated On: 6. juli 2020)

”Lokalplan 200 for Besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud” samt ”Kommuneplan-tillæg nr. 10” er for øjeblikket i høring.

Høringsfristen slutter den 9. juli 2020, og jeg vælger derfor ikke at kommentere på en igangværende proces.

Jeg vil i stedet for anbefale, at alle kommentar til lokalplanen og kommuneplantillægget fremsendes til Stevns Kommune, så de kan komme med i den videre behandling.

Med venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester
Stevns Kommune

Skriv en kommentar