(Last Updated On: 5. juli 2021)

Hej Lotte og Christian

Jeg forstår jeres indlæg sådan, at I ikke mener, at Stevns Kommune optræder ansvarligt, da vi ikke har stoppet brugen af Holmegaardshuset, og at Stevns Kommune ikke lytter til sine borgere. Jeg synes i høj grad, at vi lytter, så det sidste ser vi forskelligt på.

I forhold til Holmegaardshuset – som er et opholdssted for sårbare familier, børn og unge – er det sådan, at det er Socialtilsyn Øst, som er den myndighed, som fører tilsyn med stedet. Den seneste tilsynsrapport om Holmegaardshuset fra Socialtilsynet er fra december 2020, og den rejser ikke kritik af Holmegaardshuset.

Det er korrekt, at Enhedslisten 25. marts foreslog i Kommunalbestyrelsen, at Stevns Kommune stopper brugen af Holmegaardshuset, indtil der ligger endnu en positiv tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst. Det var der ikke flertal for.

Flertallet besluttede i stedet, at sagen skulle vurderes på et sagligt grundlag, når den nye tilsynsrapport, som Socialtilsynet er ved at udarbejde, er færdig. Forvaltningen er løbende i dialog med Socialtilsynet om sagen, og skulle der blive tale om, at Socialtilsynet retter kritik mod Holmegaardshuset, så vil Stevns Kommune naturligvis som ansvarlig myndighed vurdere, hvilke konsekvenser en eventuel kritik skal have for den fremtidige brug af Holmegaardshuset.

Anette Mortensen
Borgmester

Skriv en kommentar