(Last Updated On: 29. marts 2022)

Slam: Klar tale fra den svenske miljøminister Annika Strandhäll i et brev til den danske regering.

Den 18. marts i år bad Sverige om at stoppe dumpningen af slam fra Lynetteholm i Køge Bugt. Men regeringen har ikke svaret endnu.

Borgmester følger op

Stevns’ borgmester Henning Urban Dam (S), er med i et borgmestersamarbejde om den mulige forurening af Køge Bugt, og han er glad for den svenske reaktion.

– Det er tydeligt, at processen med en demokratisk dialog er kappet, også for kommunerne ved Køge Bugt. Svenskernes kamp mod forurening er det samme slag, som vi kæmper. Henvendelsen fra den svenske minister holder protesten og samtalen i gang. Det kan man kun være tilfreds med. Der er heldigvis 90 pct. tilbage af den planlagte dumpning af slammet, og der må findes andre og bedre løsninger. Den svenske reaktion afkræver nye undersøgelser. Fra borgmesterside vil vi blive ved, og jeg er sikker på, at vi vil følge den svenske henvendelse op. I borgmesterkredsen har vi et møde inden påske, og der er jeg sikker på, at situationen bliver taget op, siger Henning Urban Dam.

Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested kalder det manglende danske svar for en “uhørt frækhed”, også at man har startet dumpningen uden at have grønt lys fra svenskerne, og har derfor kaldt transportminister Trine Bramsen (S) i samråd om brevet.

sky

Skriv en kommentar