(Last Updated On: 26. juli 2022)
Ældreområdet slippes fri. Konkret betyder det, at kommunerne får frihed til selv at indrette, hvordan ældre borgere bedst hjælpes og passes, når der tales om pleje, madservice og genoptræning. Samtidigt skal fjernes unødvendige dokumentationskrav og regulering, som besværliggør arbejdet, og gør personalet mindre effektivt.
Meldingen kom fra statsministeren. Senere fra social-og ældreminister Astrid Krag (S), der lige var forbi et plejehjem i Stevns Kommune, med en pengegave til beboerne. Hvad beboerne havde brug for, var måske en krammer, og lovning om hvad de virkelig har brug for. Krammeren fik i stedet borgmester Henning Urban Dam. Pengene kan f.eks. bruges til frisklavet mad, som Anna K.M. Hansen skrev om, i Stevnsbladet 13. juli. Det er borgmesteren desværre ikke enig i. Anna K.M. Foreslår også, måske kommunens frivillige Korps hjælper og deltager, det kunne være en ide. Måske Stevns Ældreråd skulle give sig tilkende, dem lytter borgmesteren til, og gerne roser.
Stevns plejehjem har ikke blot brug for symbolpolitiske pengegaver fra socialministeren, her i valgkampen, men en indsats der kræver sin borgmester. Der tager opgaverne på sig, og forstår signalværdien af plejehjem, socialministeren ønsker de skal benævnes. Ikke plejecenter. At omsorg skal være en del af behandlingen. Hvor flere dage gammel opvarmet mad, ikke erstatter frisklavet mad. Anbefales af Ældre Sagen.
Hvor en krammer, ikke bare fra en minister, kan betyde alverden. Hvor omsorg og nærvær, kan fjerne megen medicin. Giver tryghed, men ikke fjerner behovet for behandlingsgaranti.
Vi bliver flere ældre, med flere sygdomme og indlæggelse på sygehusene til følge. Dygtigere og mere effektive læger. Kortere indlæggelser. Hurtigere udskrivning. Til eget eller på plejehjem. Dette sætter store krav, ikke alle kommuner lever op til. Hvor befinder Stevns Kommune sig faktuelt med plejepersonale, rådgivere og læger. Palliativ behandling og etablering af hospice, borgmester Dam?
Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar