(Last Updated On: 1. februar 2022)

Nyt slag på vej om Køge Bugt

Samlet borgmesterfront. Fra venstre: Henrik Rasmussen (K); Vallensbæk, Henning Urban Dam (S), Stevns; Marie Stærke (S), Køge; Merete Amdisen (S), Ishøj; Pernille Beckmann (V), Greve; Emil Blücher (LA), Solrød. Brøndbys borgmester Kent Max Magelund (S) er også med, men deltog ikke fysisk i mødet, og Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen (SF) har tilkendegivet, at han også gerne vil deltage. (Foto: Sofie Emma Jensen)

Af Klaus Slavensky

Politik: Det historiske søslag i Køge Bugt, fandt sted i 1677 mellem Stevns og Falsterbo, og meget tyder på, at et langt vigtigere slag om havmiljøet er på vej ind i historiebøgerne.

Som første kapitel mødtes borgmestre fra 7 kommuner den 27. januar i Køge, for at samle kræfterne i kampen mod dumpning af forurenet slam fra København i Køge Bugt.

Stevnsbladet har talt med borgmester Henning Urban Dam (S) om hvorfor dette politiske initiativ er taget.

Et kor af protester

Lynetteholm-projektet blev præsenteret i 2018 og skal efter planen stå færdigt i 2070, og hen over de næste 30-40 år skal cirka to millioner kubikmeter havbundsmateriale – såkaldt gytje – graves op fra Københavns Havn, sejles væk og dumpes i Køge Bugt, så den nye kunstige ø, kan få plads til 35.000 indbyggere og 35.000 arbejdspladser.

Flere miljøorganisationer, danske eksperter og selv den sydsvenske region Skåne Län, har protesteret uden held, og den 4. juni 2021 vedtog et flertal i Folketinget (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti) loven, som baner vej for det enorme byggeprojekt.

”Så hvorfor, Henning Urban Dam, danne fælles front med borgmestre i Køge, Greve, Solrød, Vallensbæk, Ishøj og Brøndby?”

– Så står vi stærkere. Det udspringer af fælles interesser i at skabe bedre miljø i Køge Bugt. Det er voldsomt bekymrende, at ingen af de involverede myndigheder tager ansvar, det er vi helt uforstående over for, lyder stevnsborgmesterens svar, og han tilføjer:

– Jeg talte i sidste uge med transportminister Benny Engelbrecht om de eksisterende og kommende projekter i Køge Bugt-området, som f.eks. klapning af slammet fra Lynetteholm, udledning af store mængder spildevang og havvindmøller. Og man er umiddelbart forstående på Christiansborg, men spørgsmålet er hvor meget handling der følger. Og jeg har svært ved at finde politikere i Folketinget, som vil tale vores sag. Derfor går de 7 borgmestre nu sammen, og siger det i kor. Det skal gøres bedre, forklarer Henning Urban Dam.

” Er det ikke skønne spildt kræfter og for sent, at I reagerer. Folketinget har vedtaget at Lynetteholm kan anlægges og arbejdet er i fuld gang?”

– Løbet er ikke kørt, og vi vil fortsat bede om at man trykker på pauseknappen. Man bør undersøge varierede prøver af bl.a. virkninger på de forskellige vanddybder. Hvad der faktisk sker med dumpning af slammet. Det er ikke sket i tilstrækkeligt omfang, fremhæver Henning Urban Dam, og fortsætter:

– Lige nu er det mindre mængder slam der dumpes, men frem mod næste sæson kommer det store jordaffald, som skal fjernes og derfor skal der findes alternativer og nye løsninger.
Jeg forventer, at Sverige bliver aktive, og borgmestergruppen er ved at finde nye alliancepartner blandt miljø- og naturorganisationerne. Der er også en hollandsk rapport på vej, som giver mulighed for at forny debatten, siger han.

Mange andre sager

De bekymrede kystkommuner har lagt en slagplan for den kommende tids strategi, og vil også godt have udarbejdet en strategisk vurdering af konsekvenserne for miljø og økonomi for hele Køge Bugt-området.

– En anden årsag til at holde debatten i gang er, at øge opmærksomheden på fremtiden for Køge Bugt. Der er et projekt i Avedøre Holme med kunstige øer, hvilken betydning får det? lyder det fra Henning Urban Dam.

– Der er vilkårene for hele havmiljøet i Køge Bugt, der er debatten om havvindmøller og afstanden til land, og endelig vores særlige bekymring om spildevandsudledning, som vil give øget spildevand til skade for vand og dyr. Det kan vi ikke leve med. Vores fælles initiativ har allerede skabt opmærksomhed, og vi er interesseret i at få nogen til at tage ansvar for Køge Bugt. Vi 7 kommuner har ikke myndigheden til dette, men vi forventer at blive informeret om alt der i fremtiden skal ske i forhold til Køge Bugt, understreger Stevns’ borgmester, der samtidig håber på, at dette samarbejde også kan skabe alliancer om andre tværkommunale projekter.

Skriv en kommentar