(Last Updated On: 21. januar 2020)

Politikere vil nu gå videre til Ombudsmanden

Politik: Tre partier i kommunalbestyrelsen på Stevns klagede til Ankestyrelsen fordi de mente, at borgmester og forvaltningen ikke havde overholdt kommunalstyrelsesloven på kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019, og samtidigt udtrykte de tvivl om forvaltningens uvildighed og objektivitet i sagen om eventuelt byggeri ved Åstræde i Strøby Egede.

Ankestyrelsen har den 13. januar afvist at rejse en tilsynssag mod Stevns Kommune.

Debat om afstemning

Det var Nyt Stevns, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som bad Ankestyrelsen om at tage stilling til en række spørgsmål vedrørende afstemningsproceduren på kommunalbestyrelsesmødet.

Det skete i forbindelse med behandlingen af en udviklingsplan for Strøby Egede, og herunder en omdiskuteret sag om ja eller nej til byggeri ved Ådalen, som har fået over 1.300 borgere til at protestere.

De tre partier fandt, at kommunens håndtering af sagen om vedtagelse af en udviklingsplan for Strøby Egede ikke har været i overensstemmelse med gældende regler.

Ikke lovstridigt

Men det var Ankestyrelsen ikke enig i, og de skriver til fhv. borgmester Mogens Haugaard, som har indsendt klagen på de tre partiers vegne:

”Vi vurderer, at din henvendelse ikke giver anledning til at rejse en tilsynssag, da vi på baggrund af det oplyste ikke finder grundlag for at antage, at Stevns Kommune har handlet i strid med den lovgivning, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af.”

Konklusionen er derfor: Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag: ”Vi gør derfor ikke mere i sagen.”

Sender klagen videre

Afgørelsen har vakt glæde på rådhuset, hvor borgmester Anette Mortensen (V) udtaler:

”Som det fremgår af afgørelsen, så har Ankestyrelsen nu afgjort, at der ikke er overtrådt nogen lovgivning, hvilket jeg naturligvis er tilfreds med.”

Det er klagerne ikke, og Mogens Haugaard siger til Stevnsbladet, at sagen ikke er slut endnu, selv om Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er begået lovbrud.

– Tilbage er så hele den del af sagen, der vedrører ordentlighed og god forvaltningskik. Det ligger ikke indenfor Ankestyrelsens tilsynsområde, men ombudsmandens, lyder det fra Mogens Haugaard, som nu vil fortsætte sagen ved Ombudsmanden.

Handler om tillid

En ting er lovgivning, noget andet er moral og ordentlighed, siger Mogens Haugaard, og finder, at kommunen er en politisk styret organisation, som man som borger skal kunne have tillid til, både hvad angår overholdelse af lovgivning og god forvaltningskik.

– Det bekymrer os meget, hvis vi også fremover kan blive udsat for “implicitte afstemninger”, hvor afstemninger kobles sammen på en måde, så vi bliver taget til indtægt for at have stemt for noget, som vi er imod, siger han.

– For manges vedkommende er tilliden sat på prøve i sagen om Ådals Mark, og vi opfatter det som vores pligt at følge sagen til helt dørs, så der ikke efterlades usikkerheder. Derfor vil vi nu sende sagen videre til ombudsmanden, som Ankestyrelsen henviser os til, slutter Mogens Haugaard.
sky

Skriv en kommentar