(Last Updated On: 16. november 2021)

Jeg deltog i Danmarks Naturfredningsforenings vælgermøde om klimapolitik i Stevnshallen den 10. november.

Et godt møde, men der blev talt meget om sedimenter – som er bundfald, der afsætter sig, når stenarterne bliver nedbrudt – fra den påtænkte Lynetteholm, som Folketinget har vedtaget en anlægslov for.

Dumpningen vil foregå langt mod øst, næsten ved grænsen til Sverige, og miljøundersøgelse fra Dansk Hydrologisk Institut viser, at der ikke bliver aflejringer på kysten hverken i Danmark eller Sverige.

Nu er medlemmerne af den kommende kommunalbestyrelse valgt, og til lykke med det!

Det er tid at kigge fremad. Der bliver et stigende behov for elektricitet i de kommende årtier.

Det vil kunne ses i landskabet, og der vil være store protester fra vælgerne. Men på trods af det, vil det være visionær politik og fremtidssikre vores kommune.

Hvem af partierne vil støtte opstilling af tre store vindmøller, der på årsbasis vil producere lige så meget el, som Stevns kommune samlet forbruger? Se bare på nabokommunen Faxe.

Til lykke med valget og tænk fremad, der er fire år til næste valg.

Hilsen
John Valeur
Barupvejen 13
Arnøje

Skriv en kommentar