(Last Updated On: 23. marts 2016)
På Moesgaard Museum lærte vi, at vi ikke skal tænke for småt. Samtidig så vi her et smukt eksempel på, hvordan en endog særdeles stor bygning kan bygges ind i landskabet og blive en del af dette, udtaler borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

På Moesgaard Museum lærte vi, at vi ikke skal tænke for småt. Samtidig så vi her et smukt eksempel på, hvordan en endog særdeles stor bygning kan bygges ind i landskabet og blive en del af dette, udtaler borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Stevns Klint blev udpeget til at være UNESCO verdensarv i 2014. Nu arbejdes der på etablering af et besøgscenter i verdensklasse, som er Stevns Klint værdigt

’Vi har forpligtet os til overfor UNESCO at fortælle historien om Stevns Klint, og derfor startede vi i dag med at se på andre kendte besøgssteder for at se, hvordan de har grebet deres opgave an. Det gjorde vi for at få inspiration til en ny vision for Stevns Klint verdensarv, så vi kan udnytte klintens potentiale som løftestang for hele kommunens udvikling. For at få alle perspektiver med i arbejdet havde vi inviteret en bred gruppe af nøglepersoner med på turen’, siger Mogens Haugaard Nielsen.

Første stop på turen var Moesgaard Museum. Herefter turen gik til Kongernes Jelling og Christiansfeld, som blev udpeget til verdensarv sidste år. Et af fokusområderne for turen var at få inspiration fra nogle af de mest moderne og innovative besøgssteder i verden.

’Nu skal vi først og fremmest fordøje alle de indtryk, vi har fået. Og så skal vi i arbejdstøjet. Vi skal have lavet den nye vision og strategi, så vi får turisterne til at blive lidt længere, og så skal vi have lavet en forretningsplan for det nye besøgscenter. Ikke kun en forretningsplan, som handler om selve besøgscentret, forventet besøgstal, driftsomkostninger osv., men en forretningsplan, som omfavner hele klinten og de muligheder for vækst, og derved nye indtjeningsmuligheder, som ligger her’ slutter Mogens Haugaard Nielsen.

Stevns Kommune starter den videre proces frem mod det besøgscenter, som efter planen skal være klar i 2019.

Stevns Kommune starter den videre proces frem mod det besøgscenter, som efter planen skal være klar i 2019.

 

Skriv en kommentar