Tilskud fordelt til foreninger
Stevns: På årets første udvalgsmøde i Social og Sundhed (SSU) blev det kommunale tilskud i 2020 uddelt til såvel det frivillige sociale arbejde (de [...]
Svar fra SSU-formanden – halvering af §79-tilskud
Stevns Kommune påskønner og værdsætter i høj grad det store arbejde, der bliver lavet i de frivillige foreninger – herunder også det arbejde, der b [...]
Halvering af §79-tilskud til Strøbyhjemmets Pensionistforening
Stevns Kommune, Att.: Kommunalbestyrelsen Vedrørende tilskud til aktiverende og forebyggende tilbud 2017 – §79. Strøbyhjemmets Pensionistforening h [...]