Politisk flertal godkendte kritisk høringssvar om Aflandshage
  Det røde felt, betegnet ’Aflandshage’ viser, hvor havvindmøllerne planlægges opsat. Også Kriegers Flak, der ligger væsentligt længere væk fra kys [...]
Ja eller nej til gigantisk havvindmøllepark
Heftig debat, som ligner provinsen mod København Havvindmøller: En af Stevns Kommunes store grundejerforeninger, Kystvejen, som dækker omr [...]
Stevns skal støtte den nye vindmøllepark i Aflandshage
Det største projekt i Danmark i disse år er at gennemføre den grønne omstilling og nå de klimamål, vi i fællesskab har sat os: 70 pct. reduktion af [...]
Stevns Klint og havudsigten – lad kikkerten blive hjemme
Hvis man vil kaste et blik på fremtidens havudsigt fra Stevns Klint og Traktørstedet Bøgeskoven, som HOFOR drømmer om, kan man slå op på HOFORs hje [...]
Miljøvurdering for havvindmøllepark sendt i offentlig høring
Mandag den 29. november begyndte den offentlige høring af Aflandshage Vindmøllepark, som skal forsyne mindst 300.000 husstande i Øresundsregionen m [...]
Stadig utilfreds med vindmølleplan
 [...]
Havvindmøller ud for Bøgeskov Havn
HOFOR vil opstille mellem 25 og 63 vindmøller ud for Stevns’ kystlinje. Projektets forundersøgelser er sendt i offentlig høring. Fristen er forlæng [...]