Projekt: Sådan kan et besøgscenter se ud
To unge arkitekter har lavet et bud på et besøgs- og forskningscenter i Højerup, som de kalder »Nye rum til geologisk forskning og formidling ved S [...]
Svar til “Arvegods”
Den 14. januar 2015 traf en enig kommunalbestyrelse beslutning om at iværksætte en nærmere analyse af et kommende besøgscenters indhold og funktion [...]
Arvegods
I de sidste uger har lokalpressen bragt flere indlæg omhandlende etablering af et besøgscenter til formidling af Stevns Klint. Om centret skal ligg [...]
Jeg drømte mig en drøm
En smuk hvid strømlignet bygning liggende helt ud til Klinten, den faldt næsten sammen med den hvide klint, det blå hav og den lige så blå himmel,  [...]
Vi er flere, der drømmer
Tak til Nanna Nørby for med sine drømme at vække os andre (læserbrev i denne udgave af Stevnsbladet »Jeg drømte mig en drøm«). Vi blev på verdensar [...]
Hør mere om det nye besøgscenter i Boesdal
Verdensarv Stevns (tidligere USK), Østsjællands Museum og Stevns Kommune inviterer igen til verdensarvsdag – temaet er denne gang det nye bes [...]
Prøveboringer i Boesdal
Boringerne i Boesdal er ét blandt flere tiltag, der er i gang for at løfte besøgsoplevelsen og formidlingen langs klinten Der arbejdes på højtryk r [...]
Fremragende skitseforslag til besøgscenter
I Stevnsbladet lørdag den 9. april. var der et læserbrev indsendt af Ove Pygh Wilche og Carl Mathiassen med titlen »Kommunal Tavshed«. Det handlede [...]
Kommunal tavshed
I et læserbrev i Stevnsbladet 2. april skriver Hanne Olsen, formand for Ældre Sagens koordinationsudvalg i Stevns Kommune, at vi statistisk ligger  [...]
Besøgscenter Stevns Klint – igen
Af: John Tange, Strædet, Holtug Med udnævnelsen af Stevns Klint til Verdensarv fik Stevns samtidig en forpligtelse til at skabe et besøgscenter, hv [...]