Flere udpegninger af repræsentanter
Stevns: Den nyvalgte kommunalbestyrelse havde på første ordinære kommunalbestyrelsesmøde i 2018 en del udpegninger af repræsentanter til diverse be [...]