Tilgang af byggesager på Stevns
De nye lejligheder på Vallø Strands grund i Strøby Egede, er noget af det nyeste boligbyggeri på Stevns. (Foto: Klaus Slavensky) Byggeboom: Der er  [...]
Er vi kommunalbestyrelse for den stevnske befolkning?
Eller for en enkelt byggematador? Der bliver skrevet lokalhistorie i disse dage. Mere end 1300 mennesker har skrevet under på, at de er imod bygger [...]
Nej tak til byggeri på Ådals mark
SF mener, at Kommunalbestyrelsen skal stoppe embedsmændene i at bruge mere tid på en lokalplan for byggeri på Ådals mark ved Strøby Egede. SF ønske [...]
Svar til Susie og Andreas Glentemose
Alle de arealer, der har en farvet skravering på kortet, er beskyttet natur. Det grøn-skraverede er beskyttet eng. Det rød-skraverede er mose. (Kor [...]
Hvad er fællesskabets interesse, Flemming Petersen?
Flemming Petersen (V), formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget i Stevns Kommune, har flere gange gentaget, at fællesskabets interesse skal vareta [...]
En række spørgsmål melder sig vedrørende Ådalen
Hvorfor har Stevns Kommune så travlt med at få solgt diverse steder i Stevns Kommune til en lokal byggematador? Har borgmester Anette Mortensen og  [...]
Svar til Uwe Rasmussen
I forhold til spørgsmålet om at friholde Tryggevælde ådal for bebyggelse fra Stevnsvej, blev der i forbindelse med Kommuneplan 2017 sat afgrænsning [...]
Ådalsprojektet i Strøby Egede
Undertegnede har ikke kunnet undgå af følge med i diskussionen om eventuel bebyggelse af boliger (ældre- eller seniorboliger?) på marken ned til Åd [...]
Tak til Steen Nielsen
Vi er overraskede over, at flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune ikke afviser, at Strøby Egede kan byudvikles ud mod Tryggevælde Å [...]
Byggeri på Ådals Mark?
Ådals Mark er i ’Udviklingsplan for Strøby Egede’ fra 2019 beskrevet som et perspektivområde. (Kort: Stevns Kommune) Strøby Egede: Den åbne del af  [...]