Budgetforløb for 2018
Budgetforløb for 2018 i Stevns Kommune Februar: Økonomiudvalg vedtog den økonomiske politik for 2018-2021, samt en ny og mere involverende budgetpr [...]
Udvalgscaféer om Budget 2018
Ny og mere involverende budgetproces i Stevns Kommune sat på skinner Stevns: Måske nogle kan huske sidste års ballade om kommunens budget? Kritik f [...]
Cafémøde om helhedsplan for Strøby Egede
Strøby Egede: Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen på Stevns har på dagsordenen til næste møde i Plan- og Teknikudvalget (PTU), sat punktet »Helhe [...]