Stevns kommune behøver ikke tre direktører i forvaltningen
To ud af Stevns kommunens tre direktører har opsagt deres stillinger i forvaltningen, og nu er der så sat gang i en proces i forhold til nyansættel [...]
Kan Stevns Kommune nøjes med to direktører?
To direktører har opsagt deres stillinger, og midt i den vordende ansættelsesproces af en ny kommunaldirektør, vil jeg gerne rejse spørgsmålet, om  [...]
Direktionen fuldtallig igen
Fra venstre ses Per Røner, Hanne Stensen Christensen og Kasper Sonne, som udgør direktionen i Stevns Kommune. (Foto: Rikke Michael Hansen) Store He [...]