Alarm: Drikkevandet er igen i fare
Vandhanen: “Alle landets kommuner skal hurtigst muligt teste deres drikkevand for Chlorothalonil-amidsulfonsyre.” Sådan lyder meldingen [...]
Vandboringer: Udvid de giftfri zoner
Mængden af pesticidrester i vores grundvand er alarmerende store. Derfor kræver SF – som vi gjorde det i kommunalvalgkampen – at Stevns kommu [...]
Gift i drikkevandet
Stevns Kommune reagerede før Miljøstyrelsen Stevns: Flere steder i Danmark opdager man nu for store mængder af pesticider fra ukrudtsmidlet chlorid [...]