Politisk blæst om vindmøller
Klima: Der var lagt op til stormvejr på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november, da politikerne skulle drøfte forundersøgelser til at opsætte hav [...]
Hvorfor holdes vi ude for høring om Ådals Mark?
Til Plan-, teknik- og miljøudvalget i Stevns Kommune Vi er en gruppe beboere på Elverhøjen, der har vores beboelsesgrunde ned til Tryggevælde Å og  [...]
Tryggevælde Ådal står til opgraderet beskyttelse
Et vue over Tryggevælde Ådal med Strøby i horisonten. (Foto: Klaus Slavensky) Natur: Da kommunalbestyrelsen afholdt møde i Strøby Idrætscenter den  [...]
Spildevandsplaner starter forfra
Udvalgsformand Flemming Petersen (V) i dialog med beboere på borgermøde om spildevandsplaner i Strøby Egede. (Foto: Klaus Slavensky) Strøby Egede:  [...]
Er der plads nok i de nye affaldsbeholdere?
Ordningen bliver dyrere end først antaget Udvalgsformand Flemming Petersen (V) fremviser de kommende todelte affaldsbeholdere. (Arkivfoto: Klaus Sl [...]
Svar til Susie og Andreas Glentemose
Alle de arealer, der har en farvet skravering på kortet, er beskyttet natur. Det grøn-skraverede er beskyttet eng. Det rød-skraverede er mose. (Kor [...]
Hvad er fællesskabets interesse, Flemming Petersen?
Flemming Petersen (V), formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget i Stevns Kommune, har flere gange gentaget, at fællesskabets interesse skal vareta [...]
Svar til Uwe Rasmussen
I forhold til spørgsmålet om at friholde Tryggevælde ådal for bebyggelse fra Stevnsvej, blev der i forbindelse med Kommuneplan 2017 sat afgrænsning [...]
Svar til Christina Weisgard
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 blev det besluttet at nedlægge bus 255. Da busruten blev oprettet, var det efter et ønske om at be [...]
Voldsom stigning i antallet af byggesager
På bare tre år er antallet af byggesager fordoblet i Stevns Kommune. Det giver travlhed i byggesagsteamet, som til tider har svært ved at overholde [...]