Det er ikke for sent at tage stilling til HOFORs projekt
Måske er der flere Stevnsborgere, der har mod på at skrive et høringssvar til Energistyrelsen. Fuldmægtig Søren Keller forsikrede mig, at det i den [...]
Svar til Nyt Stevns
I Danmark kan nye havmølleprojekter etableres efter to forskellige procedurer: Statslige udbud og åben dør-procedure. Statslige udbud er politisk f [...]
Vindmøller
Til Anette Mortensen (V) Du har udtalt i både Stevnsbladet og Dagbladet, at du ikke går ind for kystnære vindmøller. I Stevnsbladet opfordrer du bl [...]
Støt op om havvindmølleplaner
Klima- og Energigruppen Stevns drøftede på sit mødeforslag den 20. november, HOFORs og Københavns Kommunes planer om etablering af en vindmøllepark [...]
Svar til Sejer Folke
Jeg bakker som borgmester helt op om, at vi skal have mere CO2 neutral energi. Vindenergi er en af de vigtigste bæredygtige energikilder, og derfor [...]
Ja til havvindmøller mellem Danmark og Sverige
Borgmester, tag ja-hatten på. Skal Stevns kommune: 1. Bakke op om afskaffelsen af den fossile energi og hjælpe med til, at Danmark når målet om 70  [...]
Tilladelsen til at opføre Kriegers Flak havvindmøllepark er underskrevet
Kriegers Flak: I dag har Energistyrelsen meddelt etableringstilladelser til at opføre Kriegers Flak samt tilladelse til at udføre supplerende forun [...]