Fælles varmeløsninger kan være en mulighed i flere byer
Arbejdet med kortlægning af fælles varmeløsninger er godt i gang, og en indledende screening viser, at der er varierende potentiale i Hårlev, Strøb [...]
Nyt om Stevns Kommune
Nedenfor et udpluk af nogle af de punkter, som blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 1. september. Af Rikke Michael Hansen Stevns: Anne Mu [...]
Sundhedspolitikken videreføres
Stevns: På seneste møde i kommunalbestyrelsen blev Stevns Kommunes sundhedspolitik for de kommende fire år godkendt. Det skete efter en debat om ry [...]
Årets første kommunalbestyrelses møde blev ganske kort
På dagsordenen var bl.a. politiske udpegninger, mødeplan og nedsættelse af et giftefoged-team Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, 2022-2025. (Fot [...]
Lokalplan for nyt boligområde i Valløby sendt i høring
Valløby: På årets sidste kommunalbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag aften i sidste uge, blev punkterne 752, 754 og 755, som omhandlede hhv.  [...]
Periodens allersidste Kommunalbestyrelsesmøde
I sidste uge mødtes den siddende kommunalbestyrelse for allersidste gang i rådsalen Stevns: Torsdag aften den 16. december, en time tidligere end v [...]
Kort møde i kommunalbestyrelsen
Stevns: Det blev en relativt kort affære, da kommunalbestyrelsen mødtes i Rådsalen torsdag aften i sidste uge. Lige godt 30 minutter tog det alt i  [...]
Drikkevandet blev politisk
Forsmag på en kommunal klimavalgkamp Stevns: Skal man tage pejling af kommunalbestyrelsens debat om rent drikkevand på mødet den 14. oktober, så st [...]
Klar til næste kapitel i historien om en verdensarv
I det nedlagte Boesdal Kalkbrud er byggeriet af et nyt besøgscenter godt på vej. Betonkanonerne er nu gået i gang samtidig med, at hele organisatio [...]
Penge retur fra beredskab og naturgas
Stevns: Efter opløsningen af Østsjællands Beredskab ved udgangen af 2019, er de økonomiske mellemværender i de otte samarbejdskommuner nu gjort op. [...]