Rødvig får maritim byport
Generalforsamlingen blev holdt i Rødvig Ferieby. (Foto: Rikke Michael Hansen) Rødvig: Når man sejler på vej ind i en havn, bør man i henhold til go [...]
Gravstene benyttet som kystsikring
Det har vakt forargelse, at man kan se indskriften på gravstenene, som er brugt til kystsikring. (Foto fra Facebook) Bøgeskoven: Aktive fossiljæger [...]
Badestrand er ikke hældt ud i Køge Bugt
Stevns Kommune flyttede i sidste uge ca. 1.000 kubikmeter sand fra udløbet af Tryggevælde Å til tre steder på Kystvejen, hvor kommunens rådgiver ha [...]
Badestrand hældt ud i Køge Bugt
Til orientering for medlemmerne og andre. Stevns kommune har i sidste uge uddybet åudløbet i Tryggevælde å og bortkørt ca. 1.500 ton sand og ral. D [...]