Hårde stoffer på Stevns er et problem
Som kalder på en bedre ungeindsats Jeg har forsøgt at danne mig et overblik over hvilke problemer, der lokalt er i forhold til utilpassede unge. Je [...]
Lad os nu få gang i renovering af Østbanen
Det er svært at være uenig i, at Østbanen trænger til en opgradering. Beviset er i skinnerne. De er nemlig så slidte, at togene er nødt til at køre [...]
Borgerligt valgforbund skal trække politikken i den rigtige retning
Jeg har flere gange argumenteret for mere borgerligt sammenhold, og samtidig påpeget at V og K har bevæget sig for langt i S og R’s retning. Derfor [...]
Strandrensning bør prioriteres højere af Stevns kommune
Alt for ofte ser vi store mængder tang på vores strande, herunder især i Rødvig, hvilket er synd og skam, når vi har så dejlige kyststrækninger og  [...]
Borgerligt fem-kløver indgår aftale
Første gang med et bredt blåt samarbejde   Der er lagt op til enten blå eller rød blok når stevnsboere går til kommunalvalg den 16. november.  [...]
Det borgerlige Stevns har bevæget sig for langt i Socialdemokratiets retning
Jeg mener, at flertallet i kommunalbestyrelsen på en række områder har bevæget sig for langt i den forkerte retning, og der er noget der tyder på a [...]
Stevns kommune behøver ikke tre direktører i forvaltningen
To ud af Stevns kommunens tre direktører har opsagt deres stillinger i forvaltningen, og nu er der så sat gang i en proces i forhold til nyansættel [...]
Kommunen skal ikke blande sig i hvad borgerne foretager sig i eget hjem
Det er lige strengt nok, at kommunen vil bestemme over hvad folk foretager sig i deres eget hjem. Jeg mener, at det offentlige går for langt, når e [...]
Kommunen skal ikke tromle henover borgerne
Christina Liaos læserbrev bragt i Stevnsbladet den 26. november viser en kommune, som desværre har en tendens til i visse sager at se stort på borg [...]
Martin Henriksen spidskandidat for DF Stevns
Af hensyn til coronarestriktionerne blev opstillingsmødet afholdt udendørs. (Privatfoto) Stevns: Den lokale afdeling af Dansk Folkeparti afholdt ma [...]