Mistede sin iPhone ved Klinten
HØJERUP: På turen mellem klinten og parkeringspladsen ved Højeruplund mistede en københavnsk elev på skoleudflugt sin telefon. Der er tale om en hv [...]