En molbohistorie til forklaring
I Stevnsbladet den 6. april har Stevns Kommune svaret på mit indlæg omkring forureningen i Strøby Egede. Miljøstyrelsen har nævnt, at spildevand og [...]
Ifølge Miljøstyrelsen er sammenblanding af regn- og spildevand langt mere forurenende end regn- og overfladevand alene. Derfor skiller Stevns Kommu [...]
Stram tidsplan for kloakarbejde på Stevnsvej
Klar Forsynings projektleder forventer det overstået i begyndelsen af maj. Anders Valentin, fra Klar Forsyning, viser her kort over det kommende ve [...]
Nu skal Stevnsvej graves op
Man må forudse trafikale problemer for pendlere, der over en periode må tidligere op for at nå på arbejdet. Af Klaus Slavensky Stevnsvej skal grave [...]
Fare for gasudslip i Strøby Egede
“Det er under kontrol” siger Midt- og Vestsjællands Politi Udrykning til Strandparksvej i Strøby Egede. (Privatfoto) Strøby Egede: I fo [...]
Kloakprojekt er blevet forsinket
Men til gengæld bliver veje, fortove og kantstene renoveret Af: Klaus Slavensky Spildevandplan: Når der i øjeblikket graves veje op i Strøby Egede, [...]
Ny plan for etape 2 og 3 af separatkloakering
KLAR Forsyning kan nu fremlægge en plan for det videre forløb for separatkloakeringen af Strøby Egede. Strøby Egede: En afgørelse fra Miljø- og Fød [...]
Spildevandsplaner starter forfra
Udvalgsformand Flemming Petersen (V) i dialog med beboere på borgermøde om spildevandsplaner i Strøby Egede. (Foto: Klaus Slavensky) Strøby Egede:  [...]
Kloakeringsplan begynder forfra
Det er på grund af naturhensyn i dette område ved Strøby at den eksisterende kloakeringsplan er mindre realistisk end den snegl, der ses i midt i b [...]
Kloakering i Strøby Egede udsættes
  Borgerne i Strøby Egede får ikke ny separatkloakering foreløbigt. Den storstilede plan er udsat på ubestemt tid. (Foto: Klaus Slavensky) Kla [...]