Svar til Finn Holmager
En udpegning i kommuneplanen af et areal til skovrejsning er en mulighed for udnyttelse af arealet, den enkelte grundejer har, og ikke en pligt. I  [...]
Hvor skal træerne stå?
Den 24. marts udtalte Flemming Petersen (FP) til Stevnsbladet, at Stevns Kommune ud af 250 km2 vil udlægge 69 km2 til skov. Danmark består for nærv [...]